خسی در کربلا

......عده ای فقط دین را دوست دارند بخاطر آن نونی که آخر دین(ن) وجود دارد........

 .....برای یاران بر حق علی(ع) بهره مندی از(ن)نون دین جایگاهی ندارد آنان از همان ابتداء (د)دال دین را که همان دار عشق است را پسندیدند......

......که اگر این دال(د) و دار دین نبود (ن)برای خیلی از اشخاص (ن)نون دین نان نمی شد.....

/ 0 نظر / 27 بازدید